دانستنی‌های گاز آرگون

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تا سال 1957، نماد شیمیایی آرگون A.بود. در سال 1957،IUPAC موافقت خود را برای تغییر نماد شیمیایی آرگون به Ar اعلام کرد. آرگون تنها عنصری نبود که نماد آن درسال 1957 دستخوش تغییر قرارگرفت IUPAC همچنین مندلویوم را از Mv به Md تغییر داد.

 

اکثر مردم با قدمت کربن آشنا هستند، برای یافتن سن چیزهایی که در گذشته زنده بوده‌اند ایزوتوپ رادیواکتیو کربن 14 را استفاده می‌کند. نیمه عمر کربن 14 حدود 5730 سال است و این روش برای مواد با قدمت بیش از 60 هزار سال مفید نمی‌باشد. قدمت پتاسیم-آرگون و آرگون-آرگون به ما این امکان را می‌دهد که سنگ‌هایی که قدمت آنها بسیار بیشتر از این است، قدمت‌گذاری کنیم.

پتاسیم 40 به آرگون 40 و کلسیم 40 تجزیه می‌شود و نیمه عمر آن 1.25 میلیارد سال است. از نسبت پتاسیم 40 به آرگون 40 حبس شده در سنگ می‌توان برای تعیین مدت زمان جامد شدن سنگ استفاده کرد. اخیراً از نسبت آرگون -39 به آرگون 40 در قدمت گذاری دقیق استفاده می‌شود.

بیشتر آرگون روی زمین از پوسیدگی رادیواکتیو پتاسیم 40 به وجود می‌آید و آرگون 40 پایدار تولید می‌کند. بیش از99 ٪ آرگون زمین 40 است.

یا فاصله گرفتن از زمین، آرگون -36 فراوانی بیشتری پیدا می‌کند که در مرحله سوزاندن سیلیکون ستاره‌های با جرم حدود 11 یا بیشتر از خورشید زمین سنتز شده است. در طی فرآیند سوختن سیلیکون، یک ذره آلفا به هسته سیلیکون 32 اضافه می‌شود تا گوگرد -36 ایجاد شود، که می‌تواند آلفا-ذره دیگری را به آرگون -36 اضافه کند، برخی از آنها می‌توانند کلسیم -40 و غیره شوند.

گاز آرگون