نکات ایمنی کار با رگولاتور و سیلندرهای گاز

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کپسول آرگون

نکات ایمنی که در هنگام کار با رگولاتور و سیلندرهای گاز باید رعایت کرد:

-به ماده یا مخلوطی که در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد با فشار مطلق بیشتر درون ظروف مخصوص وارد شده باشد یک گاز تحت فشار گفته می‌شود. گازهای تحت فشار به مراتب خطرناک‌تر از مواد مایع و جامد هستند. اگر شیر خروجی سیلندر شکسته و یا به هر دلیلی جدا گردد، فشار ایجاد شده می‌تواند سیلندر را مانند یک راکت جنگی به حرکت درآورده و از میان دیواره های آجری عبور دهد.

-سیلندرهای گاز آرگون را باید همیشه به حالت ایستاده نگهداری کرد و با کمک زنجیر یا تسمه چرمی و در بالای مرکز ثقل به اشیاء ثابت یا دیوار ببندید.

-ازافتادن و برخورد شدید سیلندرهای گاز آرگون و غلتاندن آنها درهنگام نگهداری، حمل خودداری کنید.

-گازها باید جداگانه و در محل مخصوص خود قرار بگیرند و طبق نوع گاز دسته‌بندی شوند. برای مثال، گازهای قابل اشتعال را نباید در مجاورت گازهای اکسید کننده نگهداری کرد.

-سیلندرهای گاز آرگون را همواره درحالت ایستاده نگهداری نمایید. درصورتی که سیلندر برای مدت طولانی به حالت افقی نگه‌داشته شده، نباید آنرا تا ۲۴ ساعت مورد استفاده قرار داد.

-سیلندرهای گاز را باید در محیط خشک، سرد و دارای تهویه مناسب و دور از مواد قابل اشتعال، شعله، جرقه و دماهای بیش از ۵۲ درجه سانتی‌گراد نگهداری کرد.

-توجه داشته باشید برای نگهداری سیلندرهای گاز در فضاهای سرپوشیده از مکان‌های مخصوص نگهداری سیلندر گاز استفاده گردد. مانند آزمایشگاه‌ها از کابینت‌های ایمن ضد آتش.