نکات فنی و ایمنی گاز آرگون

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگام کار با سیلندر گاز آرگون باید نکاتی را مورد توجه قرار داد:

از جمله:

-حمل کردن سیلندر گاز فشرده بايد با احتياط انجام شود گاز آرگون، بی‌اثر است و آتش‌زا نیست و معمولا خطرناک هم نيست ولی در محيط های بسته و در غلظت زیاد به دليل کاهش غلظت اکسيژن، اثر خفه‌کنندگی دارد. بنابراين، پیشنهاد می‌شود که محل کار با اين گاز دارای تهويه کافی و مناسب باشد.

-مطمئن شوید که سيلندر مورد استفاده مربوط به گاز آرگون باشد. در غير اين صورت از آن استفاده نکنيد. سيلندرهای گاز آرگون، آبی رنگ می‌باشند.

-لوله ها و اتصال ها را جهت جلوگیری از نشت گاز بررسی کنید. کم شدن فشار می‌تواند نشانه ی وجود نشتی باشد. که محل اتصال‌ها در چند نوبت با کف صابون کنترل کنید.

-هنگامی که کار با سیلندر گاز به پایان رسید یا در طول شب حتما شیر سیلندر گاز را ببندید و برای جلوگیری از آسيب فيزيکی، سيلندر را به صورت عمودی به ديوار ببنديد.

-سيلندر گاز باید در جای خنک قرار بگیرد. دما نباید از 45 درجه سلسيوس افزایش یابد.