مشخصات فنی گاز آرگون

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گاز آرگون دارای عدد اتمی 18 و همچنین جرم اتمی 39.948 می‌باشد.

نقطه ذوب آرگون -189.2 C° و نقطه جوش آن -185.7 C° می‌باشد.           

گاز آرگون بی‌رنگ می‌باشد و دانسیته این گاز 1.7838 است همچنین، گاز آرگون در دوره 3 جدول تناوبی وجود دارد. این گاز دارای سه سطح انرژی می‌باشد، اولین سطح انرژی:2، دومین سطح انرژی:8، سومین سطح انرژی:8.

ایزوتوپ‌های آرگون:

اصلی‌ترین ایزوتوپ‌های آرگون .Ar-40 ، Ar-36 ، Ar-38 هستند. در زمین، فراوانی آرگون ۳۶ بسیار بیشتر از آرگون ۴۰ است؛ زیرا از محصولات سنتز هسته‌ای ستاره‌ای در ابرنواخترها می‌باشد.

 

منابع تولید گاز آرگون:

متداول‌ترین منبع تامین گاز آرگون استخراج آن از دستگاه جداسازی هوا می‌باشد. از ستون تفکیک هوای اصلی از طریق یک ستون ثانویه یک جریان خام آرگون دارای حدود %5 اکسیژن خارج می‌شود. برای ایجاد خلوص های تجاری متنوع، آرگون خام بدست آمده را خالص‌تر می‌کنند.

از جریان خروجی بعضی از کارخانه‌های تولید آمونیاک نیز گاز آرگون را می‌شود بازیافت نمود. استفاده از این گاز در جوش قوس الکتریکی سبب تولید گازهای کربن مونواکسید و گاز کربن دی اکسید می‌شود. همچنین ممکن است اکسیدهای نیتروژن و اوزون تولید شوند.